Διεύθυνση: Χαλδίας 39, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Χαλδίας 39, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη